2010
11.02

Keväällä 2010 Nokialle tehdyissä prototyypeissä testailtiin ja kehitettiin eteenpäin käyttöliittymäsuunnittelukurssin aikana opiskelijoiden kehittämiä palvelukonsepteja paikkaan perustuviin musiikkipalveluihin liittyen.

DJ-park –konseptissa testailtiin musiikinluomiseen tarkoitetulla teknologialla varustetun puistokonseptin toimivuutta. Sosiaalisuus oli palvelussa vahvasti läsnä niin musiikin luomisessa kuin myös sen jakamisessa. Prototyypillä saatiin testattua käytännön tasolla ideaa liikkumiseen ja puistoelementtien kanssa tapahtuvaan interaktioon perustuvaa musiikinluontia, jonka mahdollisuudet vaikuttivat mielenkiintoisilta.

Earworm –konseptissa tutkittiin päähän soimaan jäävien kappaleiden sosiaalista jakamista niiden kannalta merkityksellisissä paikoissa. Myös konseptin nimi, suomennettuna korvamato viittasi palvelun musiikilliseen luonteeseen.

Prototyypissä käytettiin hyödyksi palvelunäyttämöllä ympäristön lavastamisessa sekä liikkumisessa Googlen karttapalvelun Street View-ominaisuutta, jolla saatiin helposti aikaan protoilun tarpeita vastaava joustava ja dynaaminen maisemalavastus.

Internetin yhteisöllisten palveluiden myötä myös musiikin kuuntelusta on tullut yhä sosiaalisempaa, mutta myös moniulotteisempaa. Nokian Ovi Music Unlimited:in kaltaisten aiempaa vapaamman kuuntelun mahdollistavien palveluiden myötä myös musiikin kuunteluun voidaan tuoda uusia ulottuvuuksia osallistamisen ja jakamisen kautta.

Protoilumme osoitti tällä saralla löytyvän vielä paljon kehiteltävää ja potentiaalia, joten tulevaisuuden musiikkipalvelut tulevat varmasti olemaan paitsi mielenkiintoisempia, myös kuuntelijoiden kannalta osallistavampia.

No Comment.

Add Your Comment
Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box