2011
02.17

Rovaniemi Design Weekin ( kotisivu ) yhteydessä alueen yrityksille järjestettiinmahdollisuuksien kiertoajelu -niminen esittelykierros Lapin yliopiston uusissa erityyppisissä työpajoissa sekä laboratoriotiloissa. Yritysten mielenkiinnon kohteeksi valikoitui erityisesti Sincon palveluprototypointiympäristö, johon järjestettiin toiminnan täytteinen tutustumistilaisuus kahdelle eri ryhmälle.
Sincon esittely yrityksille on aina ollut perinteisistä kalvosulkeisista poikkeava toimintamuotoinen pikaproto vaihtelevista aiheista, joka on vedetty projektin oman henkilökunnan voimin.
Tällä kertaa päätimme rikkoa kaavaa kunnolla, ja pyysimme esittelyyn apuun mukaan Lapin ylioppilasteatterin mainetta ja kunniaa niittäneen Tyhjän päällä -improvisaatioryhmän, joka heittäytyi näyttämölle yritysvieraiden ideoiden konkretisoijiksi. Tilanteet vaihtelivat arvaamattomasti arkisista kahvitauoista ja ylellisemmistä saunaelämyksistä Sodankylän pikatielle yllättävään hirvikolariin.

Rento, rempseä esiintymistyyli tarttui myös yleisöön, ja ajoittain lavalle saatiin tilanteisiin osallistumaan myös yritysten edustajia. Myös yritysvieraat myönsivät palvelunäyttämöllä käytinsä jälkeen, että prototypointiin osallistuminen havainnollisti tilannetta moninkertaisesti sivusta seuraamiseen nähden, sekä edesauttoi palveluiden kehittämiseen tähtäävien ideoiden syntyä.

Improvisaatioteatterin menetelmien yhdistäminen palveluprotoiluun oli erittäin antoisaa ja onnistunut kokeilu, ja menetelmän hyödyntämistä tullaan varmasti jatkamaan ja syventämään palvelunäyttämön käytön koulutuksessa sekä siellä pyöritettävissä projekteissa myös tulevaisuudessa. Onnistunut kokeilu rohkaisee tutkimaan ja testaamaan myös muiden luovan tarinankerronnallisten tapojen, kuten roolipelaamisen hyödyntämismahdollisuuksia palvelunäyttämöllä tapahtuvassa testaamis-, arviointi- ja kehittämistoiminnassa.

No Comment.

Add Your Comment
Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box